PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA

Usluge savjetovanja pružaju stručnjaci iz područja:

 • maloprodaje,
 • veleprodaje,
 • informatizacije u poslovanju.

Usluge savjetovanja pružamo kao zasebnu uslugu postojećim ili potencijalnim budućim klijentima. Cilj savjetodavnih usluga je optimizacija klijentovog poslovanja. Sva područja za koja nudimo savjetodavne usluge su usko povezana sa područjem logistike, što nas stavlja u odličnu poziciju u kojoj kao logističar, znamo i možemo detaljno analizirati važne i potrebne parametre da bismo predložili primjenjiva rješenja.

Naše savjetovanje započinje analizom sustava (parcijalnog ili cjelokupnog) na kojem su poželjna poboljšanja, nakon čega prezentiramo moguća kratkoročna i dugoročna rješenja u skladu sa zadatkom.
Usluge savjetovanja nudimo iz praktičnog razloga da pomognemo Vama , a samim time i sebi dugoročno. Nama je u cilju da Vaša prodaja savršeno funkcionira.

 • međunarodni transport
 • skladištenje
 • zalihe
 • dostava do potrošača
 • povrat sa tržišta

U sklopu ovih usluga, analiziraju se ugovori klijenta sa dobavljačima, procesi izvršavanja ovih aktivnosti, troškovno-prihodovni aspekti, te planirani rezultat u odnosu na ostvareni. Kao rezultat te analize rješenja su koja klijent može primijeniti u svom okruženju, uz navođenje rezultata koje primjenom istih treba očekivati, ali rezultat može biti i prijedlog koji u cijelosti mijenja način poslovanja i iznosi (outsource-a) dio poslovanja van klijentove operative nekom vanjskom logističaru.

U svakom slučaju sve varijante kao i njihove prednosti, manjkavosti, slabosti i snage biti će ponuđene klijentu na odabir.

 • nabava
 • optimizacija asortimana
 • prodaja – veleprodaja, maloprodaja
 • povratna logistika

Kao stručnjaci u nekoliko segmenata operativnog poslovanja svakog poduzeća, u okviru naših usluga nudimo i analizu gore navedenih procesa. Dakle i šire od logistike skladištenja i distribucije robe, odnosi sa dobavljačima robe, odabir asortimana promatrano sa raznih aspekata (ciljanih kupaca, geografski, cjenovno i dr.), odabir kanala prodaje i post prodaja naša su domena, te u suradnji sa nama klijent može iskoristiti naša znanja i iskustvo – puno lakše nego da trajno zapošljava specijaliste za to područje.

Odlično za Vaše poslovanje – Varijabilni troškovi

Vi imate svoju varijabilnu dinamiku. Mi svoju dinamiku i vaše troškove prilagođavamo vama. Drugim riječima koliko je robe na skladištu, toliko i plaćate. Kada imate manji unos robe, manji su vam i troškovi. Optimalno koristimo vlastite resurse kako bi u konačnici vaš periodični trošak bio varijabilan, a godišnji trošak znatno niži nego da ste procese izvodili samostalno.

Prepuštanje logističke potpore nama, vama ostavlja dovoljno vremena za bavljenje vašom osnovnom djelatnošću – prodajom.

skladistenje-robe-integralog

TRENUTNI SKLADIŠNI KAPACITETI – 15.000 PALETNIH MJESTA

Sarajevo – skladište koje se prostire na 2500 m2, sa kapacitetom od 3000 paletnih mjesta.

Jankomir – skladište koje se prostire na 8300 m2, sa kapacitetom od 8000  paletnih mjesta.

Žitnjak – skladište koje se prostire na 4500 m2, sa kapacitetom od 4000 paletnih mjesta.

Za više informacija o ovoj usluzi molimo kontaktirajte nas putem kontakt forme ili na mail: info@integralog.ba