Međunarodno otpremništvo

Međunarodno otpremništvo je kompleksan skup raznih usluga koje radimo za Vas, a to su:

• usluge carinjenja (uvozno, izvozno) te usluge specijalnih poslova carinskog posredovanja nad robom u međunarodnom prometu,
• međunarodni transport robe svim vrstama prijevoza u inozemnom prometu (cestovni, morski, zračni, kontejnerski),
• ishođenje svih zakonskih certifikata kod tržišne, sanitarne, fito sanitarne i veterinarske inspekcije, te ostalih raznih dokumenata koje su u nadležnosti državnog inspektorata.

Za više informacija o ovoj usluzi molimo kontaktirajte nas putem kontakt forme ili na mail: info@integralog.ba