Međunarodno otpremništvo

Međunarodno otpremništvo je kompleksan skup raznih usluga koje radimo za Vas, a to su:

CARINJENJE ROBE (uvozno, izvozno), te usluge specijalnih poslova carinskog posredovanja nad robom u međunarodnom prometu;

MEĐUNARODNI TRANSPORT robe svim vrstama prijevoza u inostranom prometu (cestovni, morski, zračni, kontejnerski);

ZAKONSKI CERTIFIKATI – ishođenje svih zakonskih certifikata kod tržišne, sanitarne, fito sanitarne i veterinarske inspekcije, te ostalih raznih dokumenata koje su u nadležnosti državnog inspektorata.

Za više informacija o ovoj usluzi molimo kontaktirajte nas putem kontakt obrasca kontakt obrasca ili na mail: info@integralog.ba