Logistika po mjeri!

Usluge skladištenja i manipulacije robe, nacionalna distribucija i međunarodno otpremništvo.

INTEGRALOG usluge

SKLADIŠTENJE I MANIPULACIJA ROBOM

Integralog skladišta trenutno raspolažu sa 15.000 paletnih mjesta, na više od 16.000 m2 skladišnog prostora. Trenutno imamo 5 skladišnih zgrada na tri lokacije.

Pročitaj više

NACIONALNA DISTRIBUCIJA

Dostavljanje robe do pravnih lica kao i do konačnih kupaca na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine unutar 24-48 h…

Pročitaj više…

MEĐUNARODNI TRANSPORT

INTEGRALOG svojim višegodišnjim iskustvom u području organiziranja transporta kotira vrlo visoko, poglavito u segmentu zadovoljstva klijenata. Za svoje klijente ugovaramo konkurentne tržišne cijene transporta s najoptimalnijim tranzitnim vremenom.

Pročitaj više

MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Međunarodno otpremništvo je kompleksan skup raznih usluga koje radimo za Vas, a to su: usluge uvoznog i izvoznog carinjenja, te poslova carinskog posredovanja nad robom, međunarodni transport robe svim vrstama prijevoza cestovni, morski, zračni, kontejnerski…

Pročitaj više

usluge-savjetovanja-integralog

POSLOVNO SAVJETOVANJE

Sva područja za koja nudimo savjetodavne usluge (maloprodaja, veleprodaja, informatizacija poslovanja) usko su povezana sa područjem logistike, što nas stavlja u odličnu poziciju u kojoj kao logističar, znamo i možemo detaljno analizirati važne i potrebne parametre da bismo predložili primjenjiva rješenja.

Pročitaj više

Zašto Integralog?

Skladišni prostori

Adekvatni i profesionalni skladišni prostori.

Tehnologija

Korištenje najmodernijih tehnologija za precizniji i brži rad u skladištu.

Povezivanja sistema

Mogućnost automatskog povezivanja poslovnih sistema.

Podaci & podaci

Detaljne i precizne podloge za kvalitetnu analizu isporuka.

WMS sistem

Upravljanje skladištem i zalihama pomoću savremenog WMS sistema.

Zadovoljstvo korisnika

Zadovoljstvo klijenata i krajnjih korisnika nam je od izuzetne važnosti.